Verkko24.fi (IX Finland) rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


REKISTERINPITÄJÄ

MMD Networks Oy
Y-tunnus 1654442-4
Kihlmanninraitti 1 E
33100 Tampere
Puh. 0600 - 555 808 (1,49e/min, avoinna arkisin 08:30-16)
asiakaspalvelu@verkko24.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Vesa Heinonen

REKISTERIN NIMI

Verkko24.fi palveluiden käyttäjätietokanta

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Asiakassuhde

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakkaista tallennettuja tietoja käsitellään laskutukseen ja maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Yhteyshenkilöistä tallennettuja tietoja käsitellään yksityishenkilöiden tunnistamis- ja yksilöintitarkoituksiin.

Käyttäjistä tallennettuja tunnistamistietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää MMD Networks Oy:n omissa rekistereissä ja MMD Networks Oy:n mainonnan kohdistamiseen asiakkaille kuitenkaan luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Asiakastiedot

Asiakkaan yhteystiedot
Asiakkaan nimi
Asiakkaan Y-tunnus, henkilötunnus, yhdistysrekisterinumero tai muu vastaava yksilöintitieto
Asiakkaan osoite
Asiakkaan sähköpostiosoite
Asiakkaan puhelinnumero(t)
Asiakkaan nimittämät yhteyshenkilöt
Palvelutiedot
Aktiiviset palvelut
Tilatut palvelut
Mahdolliset palvelukohtaiset lisätiedot
Muut tiedot
Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
Asiakkaan itse ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon liittyvät tiedot
Yhteyshenkilöiden tiedot

Yhteyshenkilön nimi
Yhteyshenkilön henkilötunnus
Yhteyshenkilön kieli
Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Yhteyshenkilön puhelinnumero(t)

Rekisteri ei sisällä kaikkia näitä tietoja kaikista asiakkaista.

TIETOJEN LUOVUTUS

MMD Networks Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, pois lukien tiettyjen palveluiden tilauksen yhteydessä (esimerkiksi domainrekisteröinnit, ssl-sertifikaatit) palveluiden tuottajalle luovutetut palvelun tilaajan perustason yhteystiedot.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää käyttäjäkohtaista käyttäjätunnusta ja -salasanaa tai muuta käyttäjän tunnistusmenetelmää. Rekisterin käyttöoikeudet ovat vain niillä MMD Networks Oy:n työntekijöillä, joiden työtehtävien hoito niitä edellyttää.

Oikeus muutoksiin pidätetään.